Unabhängige HEISENBERG-Forschungsgruppe Pflanzliche Baupläne

2019-10-28

 

 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Nachname Titel Vorname E-Mail Adresse Telefonnummer
Abbai Ragavendran abbai@ipk-gatersleben.de +49 (0)39482 5675
Heliel Omar heliel@ipk-gatersleben.de
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6339-9915
+49 (0)39482 5872
Huang Dr. Yongyu huang@ipk-gatersleben.de +49 (0)39482 5519
Kamal Roop kamal@ipk-gatersleben.de +49 (0)39482 5873
Koppolu Dr. Ravi koppolu@ipk-gatersleben.de
ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8566-9501
+49 (0)39482 5694
Poursarebani Dr. Naser poursarebani@ipk-gatersleben.de
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9712-3810
+49 (0)39482 5754
Rajaraman Dr. Jeyaraman rajaraman@ipk-gatersleben.de
ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0946-0508
+49 (0)39482 5749
Schmidt Constanze schmidtc@ipk-gatersleben.de +49 (0)39482 5874
Schnurbusch Prof. Dr. Thorsten schnurbusch@ipk-gatersleben.de
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5267-0677
+49 (0)39482 5341
Shanmugaraj Nandhakumar shanmugaraj@ipk-gatersleben.de +49 (0)39482 5873
Venkatasubbu Dr. Thirulogachandar venkatasubbu@ipk-gatersleben.de
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7814-5475
+49 (0)39482 5343
Yadala Ramakrishna yadala@ipk-gatersleben.de +49 (0)39482 5872

Technische Mitarbeitende

Nachname Titel Vorname E-Mail Adresse Telefonnummer
Pueschel Angelika pueschel@ipk-gatersleben.de
Trautewig Corinna trautewig@ipk-gatersleben.de +49 (0)39482 5337
Wolf Kerstin wolf@ipk-gatersleben.de +49 (0)39482 5240

Team/Gruppenmitglieder


Prof. Dr. Thorsten Schnurbusch, [link]CV 


thor(at)ipk-gatersleben.de

 

Publons/Researcher ID: [link]B-2249-2009

 

[link]ORCID


Ragavendran Abbai, PhD Student

 

abbai(at)ipk-gatersleben.de

 

[link]ORCID


Yilmaz Ata, PhD Student (external-funded)

 

ata(at)ipk-gatersleben.de

 

ORCID


Irene M. Fontana, M.Sc.

 

fontana(at)ipk-gatersleben.de

 

ORCID


Dr. Guy Golan (AvH Fellow)

 

golan(at)ipk-gatersleben.de

 

[link]ORCID


Omar Heliel, Doktorand

 

heliel(at)ipk-gatersleben.de

 

[link]ORCID


Dr. Yongyu Huang

 

huang(at)ipk-gatersleben.de

 

[link]ORCID


Guojing Jiang, PhD Student (CSC Scholar)

 

jiangg(at)ipk-gatersleben.de

 

ORCID


Roop Kamal Kaur, PhD Student

 

kamal(at)ipk-gatersleben.de

 

ORCID


Dr. Ravi Koppolu

koppolu(at)ipk-gatersleben.de

 

[link]ORCID


Dr. Naser Poursarebani

poursarebani(at)ipk-gatersleben.de

 

[link]ORCID


Dr. Jeyaraman Rajaraman

rajaraman(at)ipk-gatersleben.de

 

[link]ORCID

 

Constanze Schmidt

 

schmidtc(at)ipk-gatersleben.de

 

ORCID

 

Nandhakumar Shanmugaraj, PhD Student

 

shanmugaraj(at)ipk-gatersleben.de

 

ORCID

 

Blog: [link]IMoT Forum


Dr. Thirulogachandar Venkatasubbu 


venkatasubbu(at)ipk-gatersleben.de

 

Researcher ID: [link]K-1737-2017

 

[link]ORCID

 

Dr. Gizaw M. Wolde

 

wolde(at)ipk-gatersleben.de

 

[link]ORCID

 

Ramakrishna Yadala, M.Sc. Student

 

yadala(at)ipk-gatersleben.de

 

ORCID


Dr. Cheng Yang, Guest Scientist

 

yang(at)ipk-gatersleben.de

 

ORCID


Technical Support

Angelika Püschel

Corinna Trautewig

Kerstin Wolf

Mechthild Pürschel

Alumni

Dr. Zifeng Guo

Mohamed Allam

Dr. Shun Sakuma

Dr. Helmy M. Youssef

Dr. Johannes Thiel

Dr. Ahmad M. Alqudah

Piotr Gawronski

Tina Seidensticker